Senter for likestilling ved Universitetet i Agder skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne.

Nå tilbyr UiA videreutdanning i mangfoldsledelse for ledere som ønsker kunnskap om hvordan mangfold kan styrke organisasjonen og skape verdier.
HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å forebygge seksuell trakassering og skape et trygt arbeidsmiljø.
Hva gjorde vi i 2018? Årsrapporten inneholder informasjon om aktuelle forskningsprosjekter, arrangementer og annen aktivitet ved senteret.
Her finner du Likestillingsmonitoren for Agder 2008-2015, og eldre hoved- og delmonitorer.

Nyheter:

I denne delen leser vi om å stå på stasjonen og se toget kjøre fra deg. Er arbeid og inkludering to sider av samme sak?

Vi fortsetter med innlegg fra årets likestillingskonferanse på UiA, og i denne delen er det ufrivillig deltidsarbeid og 4-dagers skoleuke som er temaet.

25.november ble det på UiA holdt markering av FNs Internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.