Senter for likestilling ved Universitetet i Agder skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne.

Senter for likestilling bearbeider hvert år SSB sin statistikk over kjønnslikestilling i Agder. På denne siden finner du nyttige illustrasjoner for 2018.
HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å forebygge seksuell trakassering og skape et trygt arbeidsmiljø.
Nå tilbyr UiA videreutdanning i mangfoldsledelse for ledere som ønsker kunnskap om hvordan mangfold kan styrke organisasjonen og skape verdier. Løpende opptak.
Her finner du Likestillingsmonitoren for Agder 2008-2015, og eldre hoved- og delmonitorer.

Nyheter:

- Et foredrag om likhetene mellom Behring Breivik og bin Laden, om at ingen har rett til å være ignorant, og generasjon kjærlighet.

For hva er egentlig en norm? Og hva betyr det å være normkritisk? En norm er det som er forventet. En «regel», det som er «normalt».

Les ny rapport fra UiS om arbeidsliv og familieliv her. Rapporten legger særlig vekt på det gjensidige samspillet mellom familie og arbeid.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.