Senter for likestilling ved Universitetet i Agder skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne.

HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å forebygge seksuell trakassering og skape et trygt arbeidsmiljø.
Med midler fra UH-nett Vest skal vi, UiA, UiS og HVL øke kunnskapen og forebygge seksuell trakassering blant studenter i obligatorisk praksis.
Hva gjorde vi i 2018? Årsrapporten inneholder informasjon om aktuelle forskningsprosjekter, arrangementer og annen aktivitet ved senteret.
Her finner du Likestillingsmonitoren for Agder 2008-2015, og eldre hoved- og delmonitorer.

Nyheter:

Ved å løfte kvinner, løfter man familier - og dermed hele samfunnet. Søndag, 20.oktober går en av årets viktigste begivenheter av stabelen, nemlig tv-aksjonen.

KF, LDO, Likestillingssenteret, Hægebostad og Arendal kommune med senteret sammen om nytt pilotprosjekt om krav til aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

Deltakere i det nordisk prosjektet "Seksuell trakassering på arbeidsplasser i helsesektoren", møttes til nettverkssamling i Akureyri kommune på Island sist uke.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.