Senter for likestilling ved Universitetet i Agder skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne.

Bli kjent med Elanor Halvorsen Brendmo og kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold ved Senter for likestilling, UiA
Hvorfor er ansatte i helse- og omsorgsektoren spesielt utsatt for seksuell trakassering? Vi har utforsket hvorfor og utviklet et informasjonsmateriell.
Senter for likestilling bearbeider hvert år SSB sin statistikk over kjønnslikestilling i Agder. På denne siden finner du nyttige illustrasjoner for 2018.
HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å forebygge seksuell trakassering og skape et trygt arbeidsmiljø.

Nyheter:

Målet med undersøkelsen er å kartlegge hvor mye studenter ved UiA lærer om kjønns- og seksualitetsmangfold i løpet av studietiden.

På FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, deler vi Norsk skyggerapport til Istanbulkonvensjonen 2020 og videoen tilknyttet rapporten.

Det har vært en fantastisk pågang og interesse for å få stipend i år. Oppgavene belyser likestillingsrelatert tematikk.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no