Senter for likestilling ved Universitetet i Agder skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne.

HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å forebygge seksuell trakassering og skape et trygt arbeidsmiljø.
Med midler fra UH-nett Vest skal vi, UiA, UiS og HVL øke kunnskapen og forebygge seksuell trakassering blant studenter i obligatorisk praksis.
Under Arendalsuka 12.-17. august arrangerer Senter for likestilling ved UiA tre arrangementer i samarbeid med Standard Norge, Seema, FRI og LDO
Her finner du Likestillingsmonitoren for Agder 2008-2015, og eldre hoved- og delmonitorer.

Nyheter:

Senter for likestilling ved UiA, Standard Norge og Seema inviterte til frokostseminar om mangfoldsledelse under Arendalsuka.

Tidligere rektor Frank Reichert tok våren 2019 initiativ til å male gangfeltet ved UiA i regnbuens farge. Det markeres fredag 16.august. Velkommen!

I år går Studentorganisasjonen i Agder (STA) og UiA sammen under en rykende fersk fane under pride paraden 24.august 2019.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.