Senter for likestilling ved Universitetet i Agder skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne.

Kompetanseenheten jobber for å øke kompetansen på kjønns- og seksualitetsmangfold i Agder-kommunene.
Vi lyser ut åtte stipender på kr. 10 000 til UiA-studenter som skal skrive masteroppgave om likestillings og mangfoldstematikk i 2021-2022.
Senter for likestilling bearbeider hvert år SSB sin statistikk over kjønnslikestilling i Agder. På denne siden finner du nyttige illustrasjoner for 2019
Nysgjerrig på hva Senter for likestilling har jobbet med i 2020? Årsrapporten for 2020 er nå tilgjengelig for nedlasting.

Nyheter:

Initiativet til Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold, kom på bakgrunn av funnene fra levekårsundersøkelsen «Skeives levekår i Agder» fra 2018.

Hvor likestilte er Aust- og Vest-Agder? Og er det store forskjeller mellom Sørlandet og landsgjennonsnittet? Se likestillingsindikatorene for 2019 her.

En av årsakene til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er ungdommers utdanningsvalg. Den 24. og 25.mars holdt vi derfor kurs for 30 karriereveiledere i Viken.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no