Senter for likestilling ved Universitetet i Agder skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne.

Vi er inne i siste del av NIKK-prosjektet om seksuell trakassering i helse og sosialsektoren. I løpet av våren lanseres resultater fra det toårige prosjektet.
Vi lyser ut fem stipender på kr. 10 000 til UiA-studenter som skal skrive masteroppgave om likestillingsproblematikk i 2020-2021. (Includes English version)
Senter for likestilling bearbeider hvert år SSB sin statistikk over kjønnslikestilling i Agder. På denne siden finner du nyttige illustrasjoner for 2018.
HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å forebygge seksuell trakassering og skape et trygt arbeidsmiljø.

Nyheter:

Forskning.no omtaler vårt forskingsprosjektet Nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv og boken som presenterer resultatene fra prosjektet

Bli kjent med kompetanseenhetens leder, Elanor Halvorsen Brendmo.

Jorunn Eikeland Olsen har fått tildelt prisen "Årets helsesykepleier" av Landsgruppen av helsesykepleiere i Aust-Agder

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no