Senter for likestilling ved Universitetet i Agder skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne.

Kompetanseenheten jobber for å øke kompetansen på kjønns- og seksualitetsmangfold i Agder-kommunene.
Hvorfor er ansatte i helse- og omsorgsektoren spesielt utsatt for seksuell trakassering? Vi har utforsket hvorfor og utviklet et informasjonsmateriell.
Senter for likestilling bearbeider hvert år SSB sin statistikk over kjønnslikestilling i Agder. På denne siden finner du nyttige illustrasjoner for 2018.
UiA tilbyr nå etter- og videreutdanningsstudie i “Kjønnsmangfold og seksuelt mangfold”. Fristen for å søke er den 15.mars, med oppstart april 2021.

Nyheter:

Midlertidig 100% stilling (vikar) som rådgiver for en periode på 10 måneder fra 01.05.21. For mer informasjon om stilling og søknadsprosessen, se annonse.

Rådgiverstillingen er en toårig 100% stilling med mulighet for ett års forlengelse. For mer informasjon om stilling og søknadsprosessen, se annonse.

Likestillings- og diskrimineringsrett på 1-2-3;Aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere;Hva er trakassering-og hvordan kan man forebygge og hindre

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no