Senter for likestilling ved Universitetet i Agder skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne.

Nå tilbyr UiA videreutdanning i mangfoldsledelse for ledere som ønsker kunnskap om hvordan mangfold kan styrke organisasjonen og skape verdier.
HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å forebygge seksuell trakassering og skape et trygt arbeidsmiljø.
Hva gjorde vi i 2018? Årsrapporten inneholder informasjon om aktuelle forskningsprosjekter, arrangementer og annen aktivitet ved senteret.
Her finner du Likestillingsmonitoren for Agder 2008-2015, og eldre hoved- og delmonitorer.

Nyheter:

Mange tenker kanskje at det bare er ‘nok et flott ord’, og at det føyer seg inn i rekken med nye, trendy uttrykk for hvordan bra ledelse skal være. Er det slik?

Partners from across Europa gathered in Grimstad this week to discuss how to attract more women to high-tech industries.

Bare én av tre gründere er kvinner. Regjeringen har laget en handlingsplan for å få flere kvinner til å starte egen bedrift.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.