Senter for likestilling ved Universitetet i Agder skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne.

Senter for likestilling bearbeider hvert år SSB sin statistikk over kjønnslikestilling i Agder. På denne siden finner du nyttige illustrasjoner for 2018.
HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å forebygge seksuell trakassering og skape et trygt arbeidsmiljø.
Nå tilbyr UiA videreutdanning i mangfoldsledelse for ledere som ønsker kunnskap om hvordan mangfold kan styrke organisasjonen og skape verdier. Løpende opptak.
Vi er inne i siste del av NIKK-prosjektet om seksuell trakassering i helse og sosialsektoren. I den anledning inviterer vi til en sluttkonferanse 2.april.

Nyheter:

"‘Kulturmannen’ trenger sine muser. Han er en narsissistisk kunstner, som bare refererer til andre menns verk. Ingen avbryter kulturmannen" - Marta Breen.

- Et foredrag om likhetene mellom Behring Breivik og bin Laden, om at ingen har rett til å være ignorant, og generasjon kjærlighet.

For hva er egentlig en norm? Og hva betyr det å være normkritisk? En norm er det som er forventet. En «regel», det som er «normalt».

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no