Senter for likestilling ved Universitetet i Agder skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne.

Kompetanseenheten jobber for å øke kompetansen på kjønns- og seksualitetsmangfold i Agder-kommunene.
Senter for likestilling har fått ny nettside og ny e-post! Du finner oss på www.uia.no/senterforlikestilling og treffer oss på senterforlikestilling@uia.no
Vi lyser ut åtte stipender på kr. 10 000 til UiA-studenter som skal skrive masteroppgave om likestillings og mangfoldstematikk i 2021-2022.
Senter for likestilling bearbeider hvert år SSB sin statistikk over kjønnslikestilling i Agder. På denne siden finner du nyttige illustrasjoner for 2019

Nyheter:

Minoriteter i Norge møter rasisme hver dag. Slik skal det ikke være - les mer om vår panelsamtale om strukturell rasisme under Arendalsuka 2021.

Senter for likestilling vokser og i dag kunne vi ønske Thea Litchi velkommen som rådgiver ved Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no