BLD konferanse: ROM FOR ALLE


Barne- og likestillingsdepartementet arrangerer konferansen ROM FOR ALLE.

Med fokus på erfaringer og ideer fra regionalt likestillingsarbeid
Mål for konferansen: Gjennom praktisk erfaring og idéutveksling skal konferansen gi lokale og regionale virksomheter
inspirasjon til å utvikle strategier og tiltak i likestillingsarbeidet.
Velkommen til Kristiansand 20. og 21. oktober 2009, Sted: Ernst Hotell. Konferansen er gratis, inkl. overnatting og mat.

Mer informasjon og påmelding

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.