CORE Topplederbarometer

"Hvordan er kjønnsbalansen i de 200 største selskapene i Norge? Hvilke type stillinger har kvinnelige toppledere? I hvilke bransjer er kjønns(u)balansen størst? CORE Topplederbarometer 200 gir deg svaret"

CORE - Kjernemiljø for likestillingsforskning lanserte 7. februar deres andre CORE Topplederbarometer.  Den første, som ble lansert i mai, 2016, så på kjønnsbalansen i toppledergrupper og styrer i de 100 største selskapene i norsk næringsliv. Denne gangen har de utvidet og ser på kjønnsbalansen i de 200 største selskapene. Dessverre ser man knapt forskjeller mellom de 100 og 200 største selskapene. Fortsatt er næringslivet svært mannsdominert -  Kun 20 % av topplederne i de 200 største selskapene er kvinner og kun 22 av de 200 største selskapene har minimum 40 % kvinner i toppledergruppen. 

Les hva CORE skriver om resultatene ved lanseringen her.

Klikk her for å last ned CORE Toppbarometer 200

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.