Arendalsuka: Seksuell trakassering i arbeidslivet

Arrangementsinformasjon:

16:00-17:30
14.08.2018
Gratis

Mer informasjon om innhold, sted og bidragsytere kommer fortløpende

Arrangementet er et samarbeid mellom Bufdir, LDO, Kjønnsforskning.no, KUN, Likestillingssenteret, Reform og Senter for likestilling.

Etter arrangementet inviterer rektoratet til en sosial event i UiA teltet, anledningen er blant annet Senter for likestilling sitt 10 års jubileum.  

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.