Den regionale Likestillingskonferansen 2018

Arrangementsinformasjon:

Sigrid Undsets hus, UiA Campus Kristiansand
10:00-15:00
01.11.2018
Gratis

Velkommen til Likestillingskonferansen!

GI PLASS TIL JENTENE! 

Likestilling og likeverd handler om å gi jenter og gutter like muligheter til å utvikle seg som fotballspillere – helt fra starten. Begge kjønn må gis samme muligheter, ha like økonomiske vilkår og være representert som trenere og dommere. Hvordan oppnår vi dette? Vår påstand er at likestilling og likeverd på fotballens arena vil gi mindre sexisme, mindre homohets og mindre rasisme i fotballmiljøene – så vel som i samfunnet generelt. 

Program for dagen: 

  • Musikkinnslag - UiA-studenter
  • Velkommen - Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør ved UiA
  • Jente eller gutt? Fotballspiller! - Lise Klaveness, direktør for elitefotball i NFF
  • Rekruttering — likestilling og likeverd innenfor en mannsbastion - Samtale mellom Lise Klaveness, Helle Mellingen og Monica Bergin Grimstad

Kl. 11.45 LUNSJ

  • Rolleforståelse — likeverd og inkludering - Marit Fiane Grødum
  • Hva fotballen har betydd for meg - Unge fotballspillere forteller sin historie
  • Medspiller eller motspiller? - Samtale mellom Marit Fiane Grødum, Kjetil Rekdal, Kjell Johnsen og elev Mina Sofie Pedersen

Kl. 14.00 PAUSE

  • Ingen er homo i 2. divisjon - Teaterstykke

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.