ikonferansen – I går, i dag og i morgen, 6-7 juni 2018

Arrangementsinformasjon:

Universitetet i Agder
06.06.2018

 

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder feirer 10-årsjubileum i 2018. I den anledning inviterer vi til konferansen «Likestilling: I går, i dag og i morgen».

Den nasjonale konferansen tar utgangspunkt i et bredt likestillingsperspektiv. Arrangementet kombinerer foredrag med workshop og interaktive metodeverksteder, som går i dybden på ulike diskrimineringsgrunnlag. Temaer er mangfold og inkludering, ledelse, helse, LHBTI, religion og miljø i et likestillingsperspektiv.

I konferansen vil vi løfte blikket og spørre hva vi kan lære av tidligere likestillingsarbeid, hvor er vi i dag, og hvilke konsekvenser får gjeldende politikk og praksis  for framtiden? Historien viser at det sivile samfunnet har vært med å løfte opp viktige likestillingsspørsmål. Derfor har vi invitert årets Nobel Fredsprisvinner ICAN, ved leder Beatrice Fihn.

Likestilling angår oss alle og er et felles samfunnsansvar. Det skapes i møte med arbeidsplassen, der folk bor og i samarbeid med frivilligheten.

Som deltaker vil du få ny kunnskap, inspirasjon, deltakelse og mulighet til å bygge nettverk på tvers av fagdisipliner og praksisfelt. Konferansen er rettet mot de som jobber med likestilling i Norge, enten du er leder, praktiker, rådgiver eller forsker. Målgruppen er både offentlig, privat og frivillig sektor.

Velkommen til konferansen og til feiring av Senter for likestillings 10-årsjubileum!

Besøk konferansens nettside for mer informasjon om program, foredragsholdere og påmelding.  

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.