ikonferansen – I går, i dag og i morgen, 6-7 juni 2018

Arrangementsinformasjon:

Universitetet i Agder
06.06.2018

Senter for likestilling feirer 10 års jubileum i 2018. I den anledning inviterer vi til ikonferansen under tittelen I går, i dag og i morgen, den 6. og 7. juni 2018.  Som senter ser vi tilbake på 10 gode år med regionalt samarbeid for å løfte og fremme likestilling på Sørlandet. På denne konferansen vil vi løfte blikket enda høyere og spør hva kan vi lære av likestillingsarbeidet som alt har blir gjort, hvor er vi i dag og hvilke konsekvenser får den gjeldene politikken for vår framtid, og ikke minst, hvilken retning ønsker vi at likestillingspolitikken skal ta?

På konferansen vil man få foredrag av høy faglig kvalitet samt dybdegående seminarer og interaktive metodeverksteder knyttet til ulike diskrimineringsgrunnlag. Temaer som er gjennomgående er mangfold og inkludering, ledelse, helse, religion og miljø sett opp imot likestillingsfokuset.

Konferansen er rettet mot de som jobber med likestilling, om du så er leder, praktiker, rådgiver eller forskere. Målgruppen inkluderer blant annet kommuner, fylkeskommuner, myndigheter, organisasjoner og privat sektor. Hovedfokuset på konferansen vil være å inspirere og bidra til kompetanseutvikling og nettverksbygging for dere som jobber med eller er ansvarlige for likestilling.

Vi vil snart lansere en egen nettside hvor det vil komme mer informasjon om program, foredragsholdere og påmelding. 

I mellomtiden - hold av datoene og så ser vi fram til å kunne ønske dere velkommen til konferansen og feiringen av Senter for likestillings 10 års jubileum!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.