Ansatte

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til ansatte ved Senter for Likestilling. Kontaktinformasjon til forskere tilknyttet Senteret finner du i menyen under Forskning > Forskere.

 

 ÅSTA LOVISE EINSTABLAND

Stilling: Leder

Ansvar: Leder og seniorrådgiver, ansvarlig for likestillingsstudiet

Telefon: 90 93 88 56

Mail: asta.l.einstabland@uia.no

 

HANNE DRANGSHOLT

Stilling: Rådgiver (Permisjon)

Telefon: 99 16 29 66

Mail: hanne.drangsholt@uia.no

 

 MAY-LINDA MAGNUSSEN

Stilling: Forsker på Agderforskning

Ansvar: Ansvarlig for likestillingsforum

Telefon: 48 01 05 47

Mail: may-linda.magnussen@agderforskning.no

 

 CLAUDIA KLOSTERGAARD 

Stilling: Rådgiver (Vikar for Hanne Drangsholt) 

Telefon: 45 15 39 41 

Mail: Claudia.klostergaard@uia.no 

 

KASPER VIJN NOME 

Stilling: Studentpraktikant 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.