Ansatte

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til ansatte ved Senter for Likestilling. Kontaktinformasjon til forskere tilknyttet Senteret finner du i menyen under Forskning > Forskere.

 

 ÅSTA LOVISE EINSTABLAND

Stilling: Leder
Ansvar: Leder og seniorrådgiver, ansvarlig for likestillingsstudiet
Telefon: 90 93 88 56
Mail: asta.l.einstabland@uia.no

 

HANNE DRANGSHOLT

Stilling: Rådgiver
Telefon: 99 16 29 66
Mail: hanne.drangsholt@uia.no

 

 MAY-LINDA MAGNUSSEN

Stilling: Forsker på Agderforskning
Ansvar: Ansvarlig for likestillingsforum
Telefon: 48 01 05 47
Mail: may-linda.magnussen@agderforskning.no

 

 CLAUDIA KLOSTERGAARD 

Stilling: Rådgiver 
Telefon: 45 15 39 41 
Mail: Claudia.klostergaard@uia.no 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.