Årets nasjonale likestillingskonferanse

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder feirer 10-årsjubileum i 2018. I den anledning inviterer vi til konferansen  «Likestilling: I går, i dag og i morgen».

Du finner mer om program, foredragsholdere og påmelding på konferansens egen nettside.

Les mer 

‍Den nasjonale konferansen tar utgangspunkt i et bredt likestillingsperspektiv. Arrangementet kombinerer foredrag med workshop og interaktive metodeverksteder, som går i dybden på ulike diskrimineringsgrunnlag. Temaer er mangfold og inkludering, ledelse, helse, LHBTI, religion og miljø i et likestillingsperspektiv.

‍På konferansen vil vi løfte blikket og spørre hva vi kan lære av tidligere likestillingsarbeid, hvor er vi i dag, og hvilke konsekvenser får gjeldende politikk og praksis for framtiden. Historien viser at det sivile samfunnet har vært med å løfte opp viktig likestillingsspørsmål. Derfor har vi invitert årets Nobel Fredsprisvinner ICAN, ved leder Beatrice Fihn. Likestilling angår oss alle og er et felles samfunnsansvar. Det skapes i møte med arbeidsplassen, der folk bor og i samarbeid med frivilligheten.

‍Som deltaker vil du få ny kunnskap, inspirasjon og mulighet til å bygge nettverk på tvers av fagdisipliner og praksisfelt. Konferansen er rettet mot de som jobber med likestilling i Norge, enten du er leder, praktiker, rådgiver eller forsker. Målgruppen er både offentlig, privat og frivillig sektor.

Velkommen til konferansen og til feiring av Senter for likestillings 10-årsjubileum!

Arrangementsinformasjon:

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no