Agder-kvinner snakker om likestillingserfaringer i Madrid

Likestilling er et prioritert satsingsområde i det regionale utviklingsarbeidet på Agder, og nå begynner resultatene å vise seg. Dette er årsaken til at KS har valgt ut kommuner på Agder og Vest-Agder fylkeskommune til å delta i to transnasjonale likestillingsprosjekter finansiert gjennom EØS, og samarbeidsland er Spania og Portugal. Fokus i prosjektene er /Balanse mellom privatliv, familieliv og yrkesliv/.
Kommunene i Spania, Portugal og Norge skal utveksle erfaringer og finnegod løsninger gjennom prosjektsamarbeid. Først ut er Spania-prosjektet som starter med et lanseringsseminar i Madrid tirsdag 17.mars. I dette prosjektet er de norske deltakerne KS, Vest-Agder fylkeskommune og de fem kommunene i Lindesnesregionen(Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral).

Lanseringsseminaret holdes i senatsbygningen i Madrid. Fra norsk side vil statssekretær Kjell-Erik Øie representere Barne- og likestillingsdepartementet. Innledere fra Agder er varaordfører Janne Fardal Kristoffersen fra Lindesnes kommune og rådgiver Lisbeth Reed fra
Vest-Agder fylkeskommune. Fardal Kristoffersen fikk Agderrådets likestillingspris i fjor. Hun har vært en pådriver for likestilling i sin kommune gjennom flere år, og skal snakke om konkrete erfaringer, bl.a. fra skole og barnehage. Lisbeth Reed har arbeidet med likestilling
i ulike sammenhenger siden 1970-tallet. I dag er dette blant hennes fagfelt i arbeidet med planlegging og regional utvikling i Vest-Agder fylkeskommune. Reed vil snakke om de felles regionale grepene som tas for å bedre likestillingen på Agder. Det dreier seg bla. om
likestillingsfokus i arbeidet med Regionplan Agder 2010 og Regionplan
Lindesnes 2009, oppstart av Senter for likestilling ved UiA og Fritt Valg.10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet.

Vest-Agder fylkeskommunes nettsider

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no