Foredragsholdere

Foredragsholdere 

Bjarne Markussen
1.amanuensis UiA - innleder

Tone Selboe
Professor i litteraturvitenskap, UiO

Kari Jegerstedt
1 amanuensis, SKK, UiB

Marius Wolfsberg
Nasjonal biblioteket

Jahn Thon
Professor, UiA

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.