Program

Programmet kan også lastes ned som PDF ved å klikke på følgende lenke: Program Fremtidsdrømmer

Dag 1

11:30 Lunsj og registrering
12:45

Velkommen

Gerd Bjørhovde (leder av Kif) og Torunn Lauvdal (rektor ved UiA)

13:00

Utdanningsvalgenes betydning for likestilling

Inge Ovesen, avdelingsdirektør Barne, Likestillings-og inkluderingsdepartementet

13:20

Kjønnsblandede studentmiljøer fremmer læring

Kim Kantardjiev, leder av Norsk studentorganisasjon

13:45 Spørsmål og diskusjon
14:05 Frukt, kake og kaffe
14:30

Italienske menn vil bli sykepleiere

Kari Nyheim Solbrække, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

14:50

Helsesektoren har hatt englevakt

Runar Bakken, dosent ved Høgskolen i Telemark

15:10

Kafé-dialog med korte erfaringsbaserte innlegg

Menn i førskolelærerutdanningen - Anne Karin Olsen, studieleder ved Universitetet i Agder

Rekruttering av menn til førskolelærerutdanningen - Jon Olaf Berg, høgskolelektor ved Dronning Mauds Minne

17:00 Slutt dag 1
19:00 Middag på Jonas B. Gundersen, med minikonsert av UiA-student Pål Rake

Dag 2

09:00 God morgen!
09:15

Jeg velger meg realfag! - Hvem er jentene som gjør det?

Marianne Løken, stipendiat ved Naturfagssenteret, Universitetet i Oslo

09:45

“Store oppgaver skal en begynne på, ikke tenke på (Julius Cæsar)” – Systematisk og målretta arbeid med likestilling. Eksempelet Fritt valg: 10-årssatsing for likestilling på Agder

Trude Hella Eide og Tonje Lauritzen, forskere ved Østlandsforskning

10:05

Rollemodeller - inspirasjonskilde for ungdom og utdanningsvalg

Lovise K. Landsem, rådgiver/utreder ved RENATEsenteret

Anna Blechingerg, programutvikler ved Det Norske Veritas og ALFA-rollemodell

10:30 Beinstrekk
10:45

Kafé-dialog med presentasjon av suksesshistorier

Jenter og teknologi - Pål Grandal, rådgiver ved Universitetet i Agder

Siri-effekten - Harald Åge Sæthre, prosjektleder ved Universitetet i Bergen

Jenteprosjektet ADA - Nina Kotte, prosjektleder NTNU

Spørsmål og oppsummering av kafé-dialogene
12:45 Lunsj
13:30 Slutt dag 2
Renatesenteret – sitt arbeid for å rekruttere jenter til realfag
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no