Program

10:00 – 11:25 Velkommen
Terje Damman, leder for hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø - VAF
Ungdom - en risikosportutøver i trafikken?
Øystein O. Krogstad, UP-sjef i Agder og Rogaland
Kjønn og risikoforståelse
Dagfinn Moe, seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn
Spørsmål og kommentarer
11:25 – 12:00 Lunsj
12:00 - 13:15 Hva har trafikk med maskulinitet å gjøre?
Jørgen L. Lorentzen, seniorforsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
De trøblete unge gutta
Nina Jon, seniorrådgiver ved Reform
Spørsmål og kommentarer
13:15 - 13:30 Pause
13:30 - 14:30 Uteliv: motorer, makt och mobilitet i unga mäns vardag
Tanja Joelsson, stipendiat ved Tema Genus, Linköpings universitet
14:30 - 15:00 Oppsummering
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no