Likestillingsforum: Bare en bagatell? Jenters erfaringer med uønsket beføling.

Foto: StudioVest / NOVA

På dette likestillingsforumet har vi den glede av å ha Kari Stefansen, sosiolog og forsker ved forskningsinstituttet NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus, på besøk. Stefansen forsker på vold og overgrep mot barn og unge. Temaet for foredraget er uønsket beføling – en form for krenkelse mange unge jenter opplever, men som ofte blir bagatellisert. De som rammes kan oppleve det som svært alvorlig. I foredraget vil Stefansen beskrive hvor og hvordan uønsket beføling skjer, og hva som kan gjøres for å forhindre slike overgrep.
Les intervju med Stefansen på Kilden her.
Les mer om NOVAs voldsforskning på nettsidene til Voldsprogrammet her.
Twitter: @Voldsprogrammet
 
Tid: 19. mars, 11.00 - 13.00 Sted: Kunnskapsparken, ved UiA. Påmelding: https://eras.uia.no/reg.php?id=1296
  Andre relevante publikasjoner: Stefansen, Kari, Ingrid Smette & Dagmara Bossy (2014): Angrep på kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Tidsskrift for kjønnsforskning. 38(1):3-19. Stefansen, Kari, Ingrid Smette og Dagmara Bossy (2014): Bare en bagatell, eller? Om uønsket beføling i ungdomstida. Tidsskrift for helsesøstre, nr. 1. Skilbrei, May-Len, Ingrid Smette & Kari Stefansen (2013): Seksuell vold: en introduksjon, Sosiologi i dag 43(3)5-15. Smette, Ingrid, Kari Stefansen & Svein Mossige (2009): Responsible victims? Young people’s conceptions of agency and responsibility in sexual situations involving underage girls. Young. 17(4):351-373. Stefansen, Kari, Kristinn Hegna, Kirsti Valset, Tilmann von Soest & Svein Mossige (2009): Vold mot ”homofil” ungdom. Forekomst og fortolkninger, Sosiologi i dag, 39(2):43-71. Mossige, Svein & Kari Stefansen (2008): Forekomsten av vold, vitneerfaringer og seksuelle overgrep blant norske ungdommer. Norges barnevern. (3): 3-16.  Stefansen, Kari & Ingrid Smette (2006) ”Det var ikke en voldtekt, mer et overgrep…” Kvinners fortolkning av seksuelle overgrepsopplevelser. Tidsskrift for samfunnsforskning. 47(1):33-56. Skilbrei, May-Len og Kari Stefansen (2014): «Den vanskelige debatten om voldtekt og ansvar.» Kronikk på NRK Ytring. Stefansen, Kari (2014): «Seksuell vold er mer enn voldtekt». Kronikk på radikalportal.no Skilbrei, May-Len, Ingrid Smette og Kari Stefansen (2013): «Den seksuelle volden rammer ikke bare kvinner». Kronikk i Aftenposten Viten. Smette, Ingrid, May-Len Skilbrei og Kari Stefansen (2013): «Ingen satser på kunnskap om seksuell vold.» Kronikk på forskning.no.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no