Behov for å heve homokompetanse

Rosa Kompetanse er et undervisningsopplegg som er utviklet av LLH og skal skolere sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger i hvordan de skal møte brukerne.  Hvilke ord og vendinger bruker man når man snakker med folk? Hva er greit å si, hvordan sier man ting på en korrekt måte? Som oftest så er grunnantakelsen vi møter folk med at de er heterofile, hvordan blir man trygg på tema slik at man kan snakke og møte folk på en korrekt måte som ikke virker støtende?

Fra nettsiden til Rosa Kompetanse:

Målet er å bidra til økt kunnskap om det å være lesbisk, homofil, bifil eller transperson i dagens Norge. Vi jobber for at uansett hvor i landet folk bor, skal de føle seg trygge og inkluderte på skolen, i helsevesenet og i møte med politiet. Disse sidene er derfor først og fremst et tilbud til de som jobber i helse- og omsorgssektoren, på skolen og i politiet.

For mer informasjon om Rosa Kompetanse, besøk deres hjemmesider her

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no