Bli kjent med Maren Garmann Launes

Vi ønsker Maren Garmann Launes velkommen til Senter for likestilling. Hun er ikke et nytt fjes for oss, da Maren hadde en praksisperiode hos Senter for likestilling for ett år siden, så egentlig er det velkommen tilbake!

Denne våren vil Maren jobbe 50% hos oss og samtidig fullføre sin master i statsvitenskap og ledelse ved UiA. Hun er spesielt opptatt av likestilling, ledelse, bærekraft og intersesjonell feminisme. I sin bacheloroppgave skrev hun om EUs policyer og likestilling, og hun jobber for tiden med en masteroppgave om kvinner, karriere og akademia. Maren har lang fartidstid innen arbeid med interseksjonell feminisme. Visste du at Maren blant annet stod bak arrangementet Jakten på den sørlandske feministen, og var initiativtakeren til Feministiske julekalender, hvor 24 kvinner fra Sørlandet ble løftet fram, i fjor, og nå er prosjektleder for Gleditsch-prosjektet?

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no