Bli utfordret av feministisk kunst på SKMU

Museumsdirektør Karin Hindsbo ved SKMU. Den feministiske kunstutstillingen "The beginning is always today" står fra 21. sept til

Museumsdirektør Karin Hindsbo ved SKMU. Den feministiske kunstutstillingen "The beginning is always today" står fra 21. sept til 19. januar.      Foto: skmu.no

 

Kunstutstillingen "The beginning is always today" er en ny kunstutstilling ved Sørlandets Kunstmuseum. Du kan se utstillingen fra 21. september til 19. januar 2014.

SKMU stiller med denne utstillingen spørsmålene "Er kampen om rettigheter og likestilling fremdeles viktige?" "På hvilke måter er feminisme relevant i dag?"

Utstillingen "The beginning is always today" består av 40 ulike skandinaviske kunstnere tolkning av feminisme. 

Utklipp fra skmu.no: 

"Jeg har inntrykk av at feminisme nærmest er et fy-ord både på Sørlandet, i resten av Norge og til dels i Skandinavia. Hvorfor er det slik? Er alle likestillingskamper vunnet her og i resten av verden? Har vi det så godt og rettferdig at det ikke lenger er mer å kjempe for? Og hvis dette er tilfellet, hvorfor blir vi likevel provosert og irritert over selve begrepet feminisme?", spør museumsdirektør Karin Hindsbo ved SKMU Sørlandets Kunstmuseum.

Tittelen på utstillingen er inspirert av Mary Wollstonecraft, en feministforkjemper som levde på 1700-tallet. Hindsbo mener tittelen markerer at noen kamper aldri slutter, men må fornyes hver dag. 

 

Les mer om utstillingen på skmu.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no