Budsjett 09: Fedrekvoten blir utvidet fra seks til ti uker


Regjeringen foreslår å utvide fedrekvoten fra seks til ti uker. To nye uker blir lagt til som en forlenging av den samlede stønadsperioden. To uker blir tatt fra stønadsperioden som i dag er til fri fordeling mellom foreldrene. Utvidelsen gjelder for fødsler og omsorgsovertakelser fra og med 1. juli 2009. Mer på Regjeringen.no

Om likestilling og diskriminering i statsbudsjettet 09

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no