CORE Topplederbarometer

"Hvordan er kjønnsbalansen i de 200 største selskapene i Norge? Hvilke type stillinger har kvinnelige toppledere? I hvilke bransjer er kjønns(u)balansen størst? CORE Topplederbarometer 200 gir deg svaret"

CORE - Kjernemiljø for likestillingsforskning lanserte 7. februar deres andre CORE Topplederbarometer.  Den første, som ble lansert i mai, 2016, så på kjønnsbalansen i toppledergrupper og styrer i de 100 største selskapene i norsk næringsliv. Denne gangen har de utvidet og ser på kjønnsbalansen i de 200 største selskapene. Dessverre ser man knapt forskjeller mellom de 100 og 200 største selskapene. Fortsatt er næringslivet svært mannsdominert -  Kun 20 % av topplederne i de 200 største selskapene er kvinner og kun 22 av de 200 største selskapene har minimum 40 % kvinner i toppledergruppen. 

Les hva CORE skriver om resultatene ved lanseringen her.

Klikk her for å last ned CORE Toppbarometer 200

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no