Det er ikke nok å bare se på kjønn

jentegutbokArtikkelen er en redigert versjon fra kilden.forskningsradet.no:

Forskningsrapporten Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner – En kunnskapsoppsummering, er bestilt av Kunnskapsdepartementet. Publikasjonen er en oppfølger til 2008-rapporten Er det skolens skyld? Oppfølgeren holder fast på samme konklusjon: Klasse trumfer kjønn.
Det er med andre ord ikke nok å kun se på kjønn når man ønsker å se hvorfor barn presterer så ulikt på skolen. Rapportene er skrevet av forskere på NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. 

NOVA-forsker Elisabeth Backe-Hansen mener at årsakene til hvorfor noen elever presterer bedre enn andre er vanskelig å få tak i når man bare fokuserer på én faktor av gangen.

‒ Lite av den forskningen vi har sett på i denne gjennomgangen ser på flere ting samtidig. Noen få ser på etnisitet og kjønn, eller på sosial bakgrunn og kjønn, men stort sett er det bare kjønn.

Gitt at forskjeller i prestasjoner stort sett ikke kun handler om kjønn, ender forskningen med å gi beskrivelser av kjønnsforskjeller som de ikke kan gi tilfredsstillende forklaringer på. Vi vet at det er stor forskjell gutter imellom og jenter imellom, så det å forklare funnene ut i fra bolkene "gutter" og "jenter" blir feil og kan skjule variasjonen som eksisterer innad kjønnene. 

I rapporten heter det at det ensidige kjønnsfokuset antagelig er preget av at temaet kjønnsforskjeller i skolen har blitt et hett politisk tema.

Les hele artikkelen fra kilden.forskningsradet.no her, og last ned rapporten her

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no