EØS-prosjekt med Portugal om balanse mellom arbeid og familieliv

EØS-midlene åpner opp for spennende muligheter til å samarbeide med aktører i Europa om likestillingsspørsmål. I mai fikk vi godkjent vår søknad med OESTE-CIM - et interkommunalt samarbeid som består av 12 portugisiske kommuner vest i landet. Prosjektet er et pilotprosjekt med fokus på kjønnslikestilling og hvordan kombinere arbeid og familielivet.

Sammen med OESTE-CIM skal Senter for likestilling være med på å kartlegge, utvikle og implementere tiltak som skal gjøre det lettere å balansere arbeid og familielivet. Senteret for likestillings rolle i prosjekter er i hovedsak å bidra med kunnskap og utveksle erfaringer basert på norske tiltak.

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og skal styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Dette prosjektet har fått midler fra programmet Work-life Balance and Gender Equality.  

Kontaktperson: Hanne Drangsholt hanne.drangsholt@uia.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no