Masterpresentasjoner

Arrangementsinformasjon:

Zoom (lenke tilgjengelig ved registrering)
11:00-12:00
08.06
Åpent for alle ved påmelding

Senter for likestilling lyser hvert år ut stipender på kr. 10 000 til UiA-studenter som skal skrive masteroppgave om likestillings- og mangfoldsproblematikk. Vi inviterer i den anledning til spennende og aktuelle presentasjoner av masterstudenter som har ferdigstilt sine oppgaver våren 2021.

 
PROGRAM
 
Kl. 11:00-11:10 Velkommen
 
Tema - Kjønnsdelte yrkes- og utdanningsvalg:
Kl. 11:10-11:30 Eline Kirkhusmo Terjesen, master i barnehagekunnskap ved avdeling for lærerutdanning UiA 
«Hvilke tanker og erfaringer har barnehagelærere i arbeidet med kjønnslikestilling blant barna, i barnehagehverdagen?»
 
Kl. 11:30-11:50 Ingvill Marie Johansen, master i historie, ved institutt for religion, filosofi og historie UiA 
«Hva kan forklare at kvinner fikk større innpass i tannlegeyrket enn i mange andre middelklasseyrker i perioden fram til 1920?»
 
Oppsummering 11:50 -12:00 
 
(Denne presentasjonen er utsatt til 2022) Kl.12:00-12:20 Maren Teresie Garmann Launes, master i statsvitenskap ved institutt for Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag
«Kvinnelige ingeniørstudenters erfaringer og refleksjoner fra studiet, samt deres refleksjoner over fremtidig yrkesvalg og karriere etter endt utdannelse. Kjønn, karriere og akademia – hvordan fungerer det?»
 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no