Masterpresentasjoner

Arrangementsinformasjon:

Zoom (lenke tilgjengelig ved registrering)
10:00-11:30
09.06
Åpent for alle ved påmelding

Senter for likestilling lyser hvert år ut stipender på kr. 10 000 til UiA-studenter som skal skrive masteroppgave om likestillings- og mangfoldsproblematikk. Vi inviterer i den anledning til spennende og aktuelle presentasjoner av masterstudenter som har ferdigstilt sine oppgaver våren 2021.

 
PROGRAM
10:00-10:10 Velkommen
 
Tema - Religion og etnisitet:
10:10-10:30 Tina Binfield-Skøie, master i barnehagekunnskap ved avdeling for lærerutdanning UiA 
«Hvordan opplever barnehagelærere arbeidet med en flerkulturell barnegruppe i barnehagen, og hvilke diskurser synliggjøres?»
 
Kl.10:30-10:50 Susana Tabares Eidet, lektorutdanning for trinn 8-13 ved avdeling for lærerutdanning UiA 

«Hvordan fungerer det gjensidige samspillet mellom den enkeltes individuell religiøsitet og integrering?»
 
Pause
 
Tema - Skeiv historie i Norge:
Kl.11:00-11:20 Arne Skjævesland, master i historie, ved institutt for religion, filosofi og historie UiA 
«Hvordan har forståelsen av kjønn og seksualitet endret seg fra 1988 til 2018 i forbindelse med introduksjonen av skeiv teori i 1990 og hvilke konsekvenser har det hatt for lovverket?»
 
Kl.11:20-11:30 Oppsummering 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no