Arbeidsliv og utdanning – en mulighet for alle?

Norge har  forpliktet seg til at alle innbyggere skal kunne ha «fullgod og effektiv deltakelse og inkludering i samfunnet», uavhengig av funksjonsevne. Dette gjennom CRPD – FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det blir gang på gang påpekt hvor viktig det er å være i arbeid: for selvbilde, for sosialt liv, for økonomisk selvstendighet, for samfunnet. Men de av oss med nedsatt funksjonsevne møter svært ofte systematiske hindre i møte med utdannings- og arbeidslivet. Så gjør vi egentlig noe for å etterleve konvensjonen?

Senter for likestilling inviterer til foredrag og paneldebatt om nedsatt funksjonsevne, utdanning, og arbeidsliv i Kristiansand. Vi vil få frem hvilke hindre de av oss med nedsatt funksjonsevne ofte møter på veien, hvordan det allerede jobbes med tilrettelegging i kommunen, og hvordan arbeidet kan forbedres i Nye Kristiansand.

Deltakere:

  • Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Norsk Handikapforbund
  • Jan Oddvar Skisland, ordfører i nye Kristiansand
  • Margret Kristin Dyrholm, rådgiver om universell utforming ved Tilretteleggingskontoret ved UiA

*Deltakerlisten blir oppdatert løpende

Arrangementet er gratis og åpent for alle! 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.