Arendalsuka: Hatefulle ytringer – makt og avmakt

Arrangementsinformasjon:

UiA- teltet
10:00-11:30
14.08
Gratis

Om arrangementet

Visste du at en av ti kommentarer på Facebook-sidene til NRK og TV 2 var hatefull? Eller at netthat rammer kjønnene ulikt? Hvem utsettes egentlig for hatefulle ytringer? Hatefulle ytringer har konsekvenser for enkeltmennesker, utsatte grupper og samfunnet i helhet. Det skaper splittelse og engstelse.

Under dette arrangementet skal vi belyse og diskutere hvor ofte hatefulle ytringer forekommer, hvor de ytres og hvilke konsekvenser de kan ha. Vet du for eksempel at hatefulle ytringer kan ha store konsekvenser for samfunnsklimaet i allmenhet? Vi ser en tendens til økt polarisering, eksklusjon og nedvurdering av utsatte grupper blir allment akseptert. Hva skjer om hatretorikk og trusler normaliseres?

PROGRAM

10:00-10:10  Innledning - "Hatefulle ytringer som et demokratisk problem". Karen-Sofie Pettersen seniorrådgiver i Bufdir

10:10-10:20 Mari Heledatter Aarbakke, seniorrådgiver i KUN "Hatefulle ytringer og digitale krenkelser"

10:20-10:30 Dana Æ. Manouchehri, Generalsekretær i LIM «Hatefulle ytringer et symptom på økende polarisering?»

10:30-10:40 Susanne Øvergaard, leder av Skeiv Verden

10:40- 11:10 Paneldebatt: Taran Knudstad - LDO, Susanne Øvergaard - Skeiv Verden, NHFU, Frp ved Stortingsrepresentant Silje Hjemdal, Dana Æ. Manouchehri, Generalsekretær i LIM, AP ved stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud. Panelet ledes av KUN

11:10-11:20 Amalie Nilsen Leder ved Kilden Teaterhus og konserthus om dialogens rolle

11:20-11:30 Avslutning

 
 
Medvirkende
  • Åsta Lovise Håverstad Einstabland, Seniorrådgiver, Fakultet for samfunnsvitenskap, UiA
  • Taran Knudstad, Seniorrådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet
  • Dana Æ. Manouchehri, Generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering og mangfold)
  • Susanne Øvergaard, Leder, Skeiv Verden
  • Henriette Nielsen, NHFU
  • Mari Aarbakke, Seniorrådgiver, KUN
  • Silje Hjemdal, Stortingsrepresentant, Frp
  • Maria Aasen-Svensrud, Stortingsrepresentant, AP
  • Amalie Nielsen, Leder, Kilden Teater- og konserthus
  • Karen-Sofie Pettersen, Seniorrådgiver i Bufdir
 
Universell utforming
 Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei

Arrangementsinformasjon:

UiA- teltet
10:00-11:30
14.08
Gratis

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no