Erasmus+ “Dare to Create” – Informasjonsmøte

Arrangementsinformasjon:

Rådhuskvartalet, Kristiansand kommune
16:00-17:00
11.02

Har du lyst til å lære mer om hva likestilling og mangfold er, og hvordan vi påvirkes av kjønnsroller, stereotyper og fordommer, og hvordan dette ser ut og forståes forskjellig fra land til land? Vil du være med å belyse tematikken ved bruk av mer kunstneriske og kreative prosesser? Vil du treffe andre unge voksne fra Hellas, Portugal, Italia, Kroatia og Spania i Portugal en uke i September 2020? 

Senter for likestilling søker nå fem deltakere bosatt i Norge, som har lyst til å være bidragsytere inn i dette prosjektet.
Kriterier for å bli med:

• Mellom 18-30 år.
• Engasjement og nysgjerrighet rundt spørsmål og praksis som omhandler likestilling, mangfold, diskriminering i samfunnet vårt.
• Ønske om å bli kjent med nye mennesker fra andre land og kulturer
• Forplikte deg til deltakelse under uken i Portugal og fire workshops ila våren i Kristiansand (Legges på ettermiddagen)
• Forstå og kunne kommunisere på engelsk (Behøver ikke være flytende).

Vi ønsker oss en mangfoldig gruppe med forskjellig erfaringsbakgrunn og oppfordrer derfor alle uavhengig av fag bakgrunn, politisk ståsted, kjønn, kjønns uttrykk, seksuell orientering, funksjons variasjoner, etnisitet og religion til å melde seg på.

11.februar, kl. 16:00-17:00 på Rådhuskvartalet Kristiansand kommune, inviterer vi til et mer utdypende informasjonsmøte, der vi sier mer om prosjektet, innhold og praktisk gjennomføring. Det vil bli mulighet for å melde sin interesse på møtet. Alle er velkomne til å delta på informasjonsmøtet. Det vil bli servert pizza. HUSK PÅMELDING her https://uia.pameldingssystem.no/informasjonsmote-erasmus-youth

Beskrivelse av prosjektet Dare to Create
Målet med prosjektet er å bidra til refleksjon rundt kjønnslikestilling, mangfold og diskriminering på tvers av deltakerlandene, samt bruke kreative prosesser som en tilnærming til dialog, bevissthet og erfaringsutveksling. For å styrke deltakelsen og bevisstheten til alle prosjektdeltakere, brukes kulturelle, tradisjonelle og flere uttrykksformer innen kunstfeltet, for eksempel dans, teater og kunst i det europeiske samfunnet.

Utvekslingen vil innebære en uke i Barcelos (Portugal) i september 2020, med totalt fem utvalgte deltakere mellom 18-30 år + 1 leder fra hvert partnerland nevnt ovenfor (Alle utgifter i forbindelse med reisen vil dekkes).

Konkret vil deltakelse denne uken innebære:
• Utvikling av tiltak/workshops i arbeidsgrupper for å øke bevisstheten mellom deltakerne for kunnskapsutvikling innen likestilling gjennom refleksjon, dialog og erfaringsutveksling.
• Presentere tiltak/workshop ved å integrere og stimulere til økt kreativitet i gjennom håndarbeid, dans, musikk, teater og mer.
• Presentere og formidle arbeidet gjort i arbeidsgruppene i løpet av uken for eksterne tilskuere på Medievel Tower of Barcelos City.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no