Fire halvdagskurs: Alle skal med – Hvordan forhindre diskriminering i arbeidslivet?

Arrangementsinformasjon:

Bygg I, rom 1066, Universitetet i Agder, Kristiansand.
09:00-15:15
03.02
Gratis

3.–4. februar inviterer Senter for likestilling til kurs i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO.
Kurset består av fire deler. De tre første blir holdt ved UiA i Kristiansand, og siste delen holdes i Rådhuskvartalet. Når du melder deg på kan du selv velge hvilke deler du ønsker å delta på. 

PS: Alle fire delene holdes på UiA, Kampus Kristiansand. Rom informasjon finner du i programmet nedenfor.  

Fra LDO er det Shorish Azari, Inger Eline Romundgard og Ingeborg Aasness Fjeldstad som kommer for å holde todagerskurs for oss.

PROGRAM

03. FEBRUAR

09.00–09.15     Kaffe og registrering

09.15–12.00     Del 1 – Diskrimineringslovverket i arbeidslivet  (Bygg I, 1066, UiA - Kristiansand)

1. januar 2018 trådte den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft.
Denne ene loven erstattet de fire tidligere gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013:

  • diskrimineringsloven om seksuell orientering
  • likestillingsloven
  • diskrimineringsloven om etnisitet
  • diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Den første kursdelen inneholder en innføring i lovverket i tillegg til caseoppgaver, dilemmaer og presentasjon av relevante problemstillinger  knyttet til diskriminerings- og trakasseringssaker.

12.00 –13.00     Lunsj

13.00–15.30     Del 2 – Trakassering og seksuell trakassering  (Bygg I, 1066, UiA - Kristiansand)

Hvordan forebygge og hindre seksuell trakassering i arbeidslivet.

 

04. FEBRUAR

09.00–09.15     Kaffe og registrering

09.15–12.00     Del 3 –  Tilrettelegging – Alle skal med, men hvordan? (Bygg 46, 216 UiA - Kristiansand)

Hvilke plikter og rettigheter har man som arbeidsgiver og ansatt i forhold til tilrettelegging i arbeidslivet for gravide, personer med nedsatt funksjonsevne, religion og andre diskrimineringsgrunnlag.
Som arbeidsgiver vil du få tips til hvordan man kan tilrettelegge på et overordnet nivå, og i konkrete saker

12.00–13.00     Lunsj

13.00–15.15     Del 4 –  Rekruttering – God rekruttering er likestilt rekruttering (Bygg 46, 216 UiA - Kristiansand)

Hvordan sette riktig og saklige kvalifikasjonskrav til en stilling, og sikre at den som faktisk fyller kvalifikasjonskravene på best måte ansettes.

Gratis og åpent for alle

Alle fire kursdelene er gratis å delta på, og det er åpent for alle. Husk å melde deg på i god tid via påmeldingsknappen nederst på siden.

ARRANGØR: Senter for likestilling

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no