Forskerforum med Anne-Jorunn Berg: Kan Kyborgen hjelpe? Om kjønn og materialitet

Arrangementsinformasjon:

Rom H2024, Universitetet i Agder, Kristiansand
12:00 -14:00
20.04
Gratis

Torsdag 20. april arrangerer Senter for likestilling forskerforum med Anne-Jorunn Berg. Anne-Jorunn er professor og senterleder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er teknologi- og vitenskapstudier, kjønnsforskning og rasialiseringsstudier.  

Skillet mellom biologisk og sosialt kjønn er en gjenganger i feministisk teori. Det gjenforteller distinksjonen natur og kultur på ulike måter og skillet både kritiseres og forsvares med ulike teoretiske begrunnelser. Den seinere tida har skillet vært gjenstand for kritikk fra det som kalles ny-materialisme eller feministisk materialitetsteori som på forskjellig vis oppfordrer til å destabilisere skillet. Berg vil ta for seg hva som kan ligge i denne tankegangen og hva kan det bety for hverdagslige kjønnsforskningspraksiser.

Forslag til lesning: Berg, Anne-Jorunn «Hva skjedde med Kyborgen? Om feministisk materialitetsteori.” Oslo: Tidsskrift for kjønnsforskning, 2014, no. 2, 1, s.10-126

Les også Sjefen for kjønnsforskninga i Oslo - intervju med Anne-Jorunn Berg fra Kilden

Arrangementet begynner kl. 12.00 og varer til 14.00. Det vil bli servert lunsj.

Velkommen!

 

Om Forskerforum Senter for likestilling arrangere flere Forskerforum hvert halvår hvor inviterte forskere presenterer sin forskning. I disse forumene presenterer en eller flere forskeres deres forskning med påfølgende dialog mellom tilhørere og innleder. Formålet med Forskerforum er å skape en base for forskerne hvor de kan knytte kontakter, få tips til arbeidet, og selv gi tips til andre. Målgruppen er forskere, stipendiater og masterstudenter

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no