Handling anxiety, stress and burnout with psychologist Maria Østhassel/@psyktdeg (Online)

Arrangementsinformasjon:

Zoom (link available after registration)
10:30 - 11:30
20.01
Gratis

***Information in norwegian below***

Javel! Diversity Week at UiA, in collaboration with the Division of Human Resources and SiA Health, invites you to attend an online lecture with Maria Østhassel. The lecture will be held in English and is open for students and staff at UiA.  Our society places great demands on our achievements, and perhaps we put even higher demands on ourselves. When does the pressure become too much? When are we heading towards burnout, and what can we do about it? Maria Østhassel will give a lecture on stress, anxiety and burnout, where she talks about various triggers and factors you should be aware of, and what you can do to prevent it.

You will be able to ask questions to Østhassel after the lecture, and SiA Health will inform about their services and offers.

About the speaker:

Maria Abrahamsen Østhassel is the psychologist behind the popular TikTok account @psyktdeg where she shares information about various topics around mental health in a simple and humorous way. Maria is passionate about youth psychology and created the account during the pandemic, wanting to reach out to young people with tips and advice on how to take care of their mental health. She uses humour, dance, drama and a burning commitment to present the subject. Through short video clips on TikTok, Instagram and Facebook, she reaches out to new audiences presenting psychological knowledge in a completely new way.

Maria has worked at the Department of Child and Adolescent Mental Health (BUP) at the Hospital of Southern Norway from 2016 to 2020 and started working as a psychologist with the municipality in 2020. She won the prestigious Åse Gruda Skard Prize in 2020 and is currently writing a book for Frisk Forlag, giving young people advice and information about mental health.

She is a popular speaker and talks about mental health issues in podcasts, panel discussions and on the radio. In her spare time, she performs in revues and children's theatre, gives musical performances and has released her own songs on Spotify - experiences she brings to her social media channels.

Go to facebook-event

____

Javel! Mangfoldsuka ved UiA, i samarbeid med Personal- og organisasjonsavdelingen ved UiA og SiA Helse, inviterer til et digitalt foredrag med Maria Østhassel. Foredraget holdes på engelsk og er åpent for studenter og ansatte ved UiA. Samfunnet vårt stiller store krav til våre prestasjoner, og kanskje stiller vi desto høyere krav til oss selv. Når blir egentlig presset for stort? Når er vi på vei mot utbrenthet, og hva kan vi gjøre med det? Maria Østhassel vil holde et foredrag om stress, angst og utbrenthet, hvor hun har deg igjennom ulike triggere og faktorer man bør være klar over, og hva man kan gjøre for å forebygge.

Etter foredraget vil man kunne stille spørsmål til Østhassel, samt også SiA Helse om deres arbeid og tilbud.

Om foredragsholder:

Maria Abrahamsen Østhassel er psykologen bak den populære TikTok-kontoen @psyktdeg hvor hun formidler og omtaler ulike tema innen psykisk helse med en lettfattelig og humoristisk stil. Maria brenner for ungdomspsykologi og opprettet kontoen under pandemien med et ønske om å nå ut til ungdom med tips og råd til hvordan man kan ivareta sin egen psykiske helse. Ved bruk av humor, dans, skuespill og et brennende engasjement byr hun på seg selv for å formidle faget. Slik når hun ut med psykologisk kunnskap på en helt ny måte gjennom korte filmsnutter på TikTok, Instagram og Facebook.

Maria har jobbet i BUP på Sørlandet Sykehus fra 2016 til 2020, og begynte i jobben som kommunepsykolog i 2020. Hun vant den høytstående Åse Gruda Skard-prisen i 2020, og er også i gang med å skrive bok på Frisk Forlag som retter seg mot ungdom, med tips og råd innenfor psykisk helse.

Hun er en populær foredragsholder og formidler psykisk helse i podcaster, paneldebatter og radio. På fritiden er hun skuespiller i revy og barneteater, gjør musikalske opptredener og har gitt ut egne låter på Spotify - erfaringer hun tar med seg inn i sine sosiale mediekanaler.

Se facebook-event

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no