Heltidsnettverk desember 2015

Arrangementsinformasjon:

Alfa, Kunnskapsparken, ved UiA.
12:45 - 14:45
01.12

Basert på erfaringer fra prosjektet Likestilte kommuner ønsker Senter for likestilling å danne et heltidsnettverk på Agder. Heltidsnettverket vil bygge på erfaringene fra Likestilte kommuner. Vi vil kombinere nettverkene med våre likestillingsforum for å sikre maks faglig utbytte på en tidseffektiv måte.

Nettverket skal være forsknings- og kunnskapsbasert.
Det betyr at kommunene som blir med, skaffer kunnskap om egne utfordringer, selv og/eller i samarbeid med Senter for likestilling/Agderforskning. Det er også forskningsbasert i den forstand at vi bringer relevant forskning og forskere inn i nettverkssamlingene, samt at kommunene som blir med får et kort introduksjonskurs om likestilling og heltid/deltid.

Kommunene setter ned en prosjektgruppe
Dette gir legitimitet og forankring blant ledere, tillitsvalgte og avdelingsledere internt i kommunen.

Faglige innlegg i forkant av hver nettverkssamling
Vi kombinerer Likestillingsforum og nettverkssamling for å sikre det faglige fokuset til nettverkssamlingen. Det betyr altså at det er valgfritt å delta på likestillingsforumet, selv om vi selvfølgelig anbefaler det. Likestillingsforum vil som alltid være åpent for alle. Den etterfølgende nettverkssamlingen vil kun være åpen for deltakerne i heltidnettverket.

Innhold på nettverkssamlingene
Deltakerkommunene presenterer hva som har skjedd siden sist og vi diskuterer fremtidige steg og tiltak. Dette er et nettverk hvor vi ønsker at det skal skje konkrete endringer blant kommunene som deltar.

Antall nettverk
Det vil arrangeres 3-4 nettverkssamlinger i året, 3 ganske korte og 1 av noe lenger varighet. Senter for likestilling har allerede ideer til faglige temaer til disse samlingene fremover, men her er det viktig at dere som deltakere kommer med innspill.

Program 3. desember 2015:

10.30 – 11.00 Mingling, kaffe/te
11.00 – 12.00 Likestillingsforum: Heltids- og deltidskultur i Marnardal kommune
12.00 – 12.30 Lunsj & mingling
12.45 – 14.45 Nettverkssamling for heltidsnettverket i Agder

Spørsmål? Kontakt Åsta L. Einstabland i Senter for likestilling på telefon 90 93 88 56.   Vel møtt!

Øvrige dager:

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no