Kurs “Kjønnsdelte utdanningsvalg” i Viken

Arrangementsinformasjon:

Online
09:00-12:00
25.03
Lukket arrangement

Senter for likestilling ved UiA tilbyr nå kurs om kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg – i første omgang et kurs for karriere og studieveiledere i ungdomskolen, videregående og høyere utdanning, samt karrieresentrene rundt om i Viken. Lærere som jobber med faget utdanningsvalg vil også ha nytte av å delta på kurset.

Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt svært kjønnsdelt. Hva vet vi egentlig om årsakene til kjønnsdelingen i utdanning og arbeidslivet? Og hvilke tiltak er forsøkt for å motvirke forskjellene. Senter for likestilling jobber særlig med dette temaet med bakgrunn i UngIDag-utvalget  og deres utredning Jenterom. Gutterom og mulighetsrom – Likestillingsutfordringer blant barn og unge, hvor kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg er et av temaene. I den anledning inviterer vi nå til digitalt halvdagskurs. 

PROGRAM - Kurset varer i 3 timer

Del 1: Normkritikk

I denne delen brukes normkritiske verktøy for å utfordre deltakerne på utbredte normer, fordommer og kjønnstereotypier og hva det kan betyr for valg av utdanning.

Del 2: Hvorfor er arbeidsmarkedet fremdeles så kjønnsdelt?

Kun 15 % av yrker i Norge er kjønnsnøytrale. Denne delen av kurset vil gi en kunnskaps oppsummering, samt innsikt i ulike teoretiske forklaringer på hvorfor gutter og jenter velger forskjellig.

Del 3: Kjønnsperspektiv i utdannings- og yrkesveiledning 

Hva sier studier om karriererådgivere og kjønnsdelte utdanningsvalg? Hvordan kan rådgivere og lærere utfordre barrierene og støtte ungdommer og voksne i å velge utradisjonelt?

Kurset er gratis og finansieres av Barne- ungdoms og familiedirektoratet. 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no