Lansering: Hva er kjønnsperspektiver i forskning?

Arrangementsinformasjon:

A7 001, Universitetet i Agder, Kampus Kristiansand
12:30-14:00
06.12.2018
Gratis

Torsdag 6. desember 2018 kommer Trine Rogg Korsvik og Linda Marie Rustad fra Kilden kjønnsforskning.no til Universitetet i Agder for å lansere håndboka "Hva er kjønnsperspektiver i forskning?" I den anledning inviterer Senter for likestilling interesserte til lunsjseminar.

De siste årene har oppmerksomheten om at kjønnsperspektiver bidrar til å styrke kvaliteten på forskning og innovasjon økt. Forskningsprogrammer finansiert av Forskningsrådet og EU har mål om at kjønnsperspektiver skal inngå der det er relevant. Men hva innebærer egentlig kjønnsperspektiver? Når er det relevant?

I håndboka presenteres gode eksempler på hvordan kjønnsperspektiver kan brukes i forskjellige tverrfaglige kunnskapsområder, med vekt på områder der det ikke har vært vanlig, som for eksempel i forskning om energi og klima. Hensikten med håndboka er å inspirere forskere og andre som ønsker å lære mer om hvordan de kan arbeide med kjønnsperspektiver.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.