Lansering: Hva er kjønnsperspektiver i forskning?

Arrangementsinformasjon:

A7 001, Universitetet i Agder, Kampus Kristiansand
12:30-14:00
06.12
Gratis

Torsdag 6. desember 2018 kommer Trine Rogg Korsvik og Linda Marie Rustad fra Kilden kjønnsforskning.no til Universitetet i Agder for å lansere håndboka "Hva er kjønnsperspektiver i forskning?" I den anledning inviterer Senter for likestilling interesserte til lunsjseminar.

De siste årene har oppmerksomheten om at kjønnsperspektiver bidrar til å styrke kvaliteten på forskning og innovasjon økt. Forskningsprogrammer finansiert av Forskningsrådet og EU har mål om at kjønnsperspektiver skal inngå der det er relevant. Men hva innebærer egentlig kjønnsperspektiver? Når er det relevant?

I håndboka presenteres gode eksempler på hvordan kjønnsperspektiver kan brukes i forskjellige tverrfaglige kunnskapsområder, med vekt på områder der det ikke har vært vanlig, som for eksempel i forskning om energi og klima. Hensikten med håndboka er å inspirere forskere og andre som ønsker å lære mer om hvordan de kan arbeide med kjønnsperspektiver.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no