Likestillingsforum – Æreskultur

Arrangementsinformasjon:

Agderforskning, Møterom A og B
14:00 - 15:30
09.11

9. november 14-15.30 blir det likestillingsforum i regi av Senter for likestilling. Temaet er æreskultur. May-Linda Magnussen og Minela Kosuta vil presentere pågående FoU-arbeid finansiert av Senter for likestilling. Nærmere bestemt vil de presentere data fra intervjuer med fire unge kvinner som har opplevd store hverdagsutfordringer på grunn av æreskultur. Minela Kosuta vil også fortelle om sin masteroppgave som tar for seg samme tematikk. May-Linda Magnussen er seniorforsker ved Agderforskning og postdoktor ved Universitetet i Agder. Minela Kosuta er masterstudent i sosiologi ved Universitetet i Agder og forskningsassistent ved Agderforskning.

May-linda Magnussen

Minela Kosuta

Likestillingsforum Senter for likestilling arrangerer flere Likestillingsforum hvert år. I disse forumene presenteres spennende og relevant forskning på kjønn og likestilling på en lett forståelig og tilgjengelig måte. Det blir satt av god tid til dialog mellom tilhørere og innleder. Likestillingsforumet er en uformell, faglig spennende og nettverksbyggende møteplass for forskere og praktikere på likestillingsfeltet, studenter og andre interesserte. Likestillingsforumet er åpent for alle.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no