Presentations

What is to be changed - equality projects in Swedish higher education

Welcome - Velkommen Åstas presentasjon
Åsta Lovise Einstabland 

Introduction - Nordisk likestillingspolitikk og europeisering
Knut Dørum 

What is to be changed? An analysis of gender equality projects in Swedish higher education - What is to be changed - equality projects in Swedish higher education
Åsa-Karin Engstrand
Stina Backman 

Bureaucracy of gender equality. Europeanisation in Nordic context? 
Zuzana Murdoch
Laila Nordstrand Berg 

Religious gender models split Europe - 
Jan Erik Grindheim 

Europeanisation of gender equality - Nordic legal import/export
Kirsten Ketcher 

Europeanization processes and bodily politics: the Danish case - Europeanization processes and bodily politics
Lise Rolandsen Agustín
Stine Thidemann Faber
Helene Pristed Nielsen 

 

Same-sex families - the road to equality - Same sex equality Kristiansand 2016
Hrefna Friðriksdottir

 
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no