Norges voldtektslovgivning – et stort forbedringspotensiale

Arrangementsinformasjon:

B3 007, Campus Kristiansand, UiA
14:15 - 15:30
12.03
Gratis

På vegne av Amnestystudentene i Kristiansand informerer Senter for likestilling om deres arrangementer under Menneskerettighetsuka på UiA. Senter for likestilling er med å støtter uka. 

I forbindelse med menneskerettighetsuka, har vi fått to spennende foredragsholdere til å komme og snakke for oss!

Patricia Kaatee jobber som politisk rådgiver i Amnesty Norge. Hun vil introdusere problematikken, presentere statistikker og prate om myter rundt voldtekt.

Jo Stigen er professor i jus ved UiO og underviser i strafferett. Han kommer til å gå nøyere inn på problemer rundt dagens voldtektslovgivning i Norge, kritikken vi har mottatt fra FNs torturkonvensjon og hvordan det eventuelt blir dersom bevisvurderingen blir endret.

Amnesty jobber for å få endret den såkalte voldtektsparagrafen i straffeloven, og ønsker gjennom dette foredraget å sette lys på hva som er problematisk med denne, hvor ille det faktisk er, og at en endring er både mulig og noe vi sårt trenger!

Håper DU vil ta turen innom!

For mer informasjon, se facebook-event.
----

In regards to the human right's week we have gotten two people to come to UiA to have a lecture for us!

Patricia Kaatee from Amnesty Norway will introduce the lecture. She will also present some statistics and debunk myths regarding rape.

After that, lawyer Jo Stigen will focus on problems regarding rape laws in Norway, criticism from the UN's convention against torture and how things will turn out if the evaluation of evidence is changed.

Amnesty is working to change the so called rape paragraph in the penal code, and what we want to highlight in this lecture is what is problematic about it, how bad it actually is, and that a change is both possible and something we need.

For more informasjon, go to facebook-event.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no