Sluttkonferanse for BALANSE-prosjektet UiA

Arrangementsinformasjon:

Universitetet i Agder, Kristiansand
10:00 - 14:40
07.12
Gratis

På vegne av Universitetet i Agder ønsker vi å informere om følgende arrangement: 

BALANSE er et prosjekt gjennomført ved Universitetet i Agder, rettet mot bedre kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse.

Lunsj er inkludert, konferansen er åpen for alle, og deltakelsen er gratis.

Se også Balanse-nettsiden for mer om prosjektet.

Program

10:00               Registrering og kaffe

                        I Vilhelm Krags hall            

10:30               Åpning av konferansen  

                        v/Rektor Frank Reichert (Rom B2 003)

10:35               Kort introduksjon til Balanseprosjektet ved UiA

                        v/Karen-Lise Scheie Knudsen

10:45               Professor – og hva så?                                        

                        v/Monica Klungland Torstveit

 

Kjønn i akademia        

10:55               Å lage rom for samskaping i akademia

                       v/Rani Lill Anjum, forsker og leder for NMBU Senter for Anvendt Vitenskapsteori (CAPS)

11:25               Musikalsk innslag 

                        Fra Universitetet i Agder

11:35               Akademisk konkurranse - en maskulin verdi?

                        v/Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning

12:05               Lunsj

                        Serveres alle konferansedeltakere

13:05               Makt, motstand og manøvrering – kjønn og karriereveier ved UiA

                        v/Hege Wallevik  

 

Hva fikk vi til? Hvor går veien videre?

13:25               Likestilling som middel til hvilket mål? Tiltak og likestillingsarbeid i akademia. 

                        v/May-Linda Magnussen

13:40               Det man vil ha mer av, må man gi fokus - om å være fakultetskontakt

                        v/Hilde Norbakken             

14:00               Lederutvikling på en ny måte?

                        v/Dag G. Aasland

14:15               Musikalsk innslag

                        Fra Universitetet i Agder

 

Avslutning

14:20               Balanse som nasjonal læringsarena. En hilsen fra Balanseprosjektet ved UiO               

                        v/Solveig Kristensen, UiO                                 

14:30               Tiltak, struktur og kultur. Betydningen av å få til et samspill                          

                        v/Hilde Inntjore

14:45               Avslutning av konferansen

                        Kaffe og kake serveres utenfor konferanselokalet

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no