EVU – Likestilling for LHBT i offentlig sektor del 2

Klikk på banneret for å komme til våre EVU-sider.

Klikk på banneret for å komme til våre EVU-sider.

Kursdag 2 14. oktober kl. 08.30- 16.00. Vi starter dagen i F2-004. Last ned Program dag 2 for mer informasjon. Fokus: Hva sier forskningen om det å være LHBT i Norge? Utfordringer og forebygging. Praktisk implementering av LHBT skole, helse og arbeidsliv. Tema:
 • Rapport «Seksuell orientering og levekår»; Hvilke utfordringer står LHBT-personer ovenfor i forhold til helse og levekår? Hvordan er situasjonen for LHBT-personer i Norge i dag?
 • Rapport «Skeiv på bygda»; Hvordan er det å være skeiv på bygda? Hvilke utfordringer og muligheter finnes? Hva bør du som offentlig tjenesteutøver vite for å yte god og likeverdig service?
 • Rapport «Alskens folk: levevilkår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitets-tematikk»; Hvordan er det å være transperson i dag? Hvordan opplever de møtet med det offentlige tjenesteapparatet? Hvilke tjenester er det transpersoner har behov for? Hvordan kan du som offentlig tjenesteyter møte transpersoner på en måte som gjør deres levevilkår og livssituasjon bedre?
 • «Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper»; Hva sier forskningen om hvordan det er å leve som lesbisk, homofil, bifil eller transperson i Norge når man har ikke-vestlig etnisk minoritetsbakgrunn? Rapporten er basert på feltarbeid og intervjuer blant LHBT-personer med ulik etnisk bakgrunn og tegner opp ulike erfaringer.
 • LHBT perspektiv i helse og skole; Hva slags kompetanse trenger vi i skole og helsevesen for å kunne forebygge problemer og møte personer på korrekt måte?
 • LHBT-perspektiv i arbeidslivet; Hvordan kan du som arbeidsgiver og kollega opptre trygt og inkluderende ovenfor alle? Hvorfor det er viktig å skape tillit og åpenhet på arbeidsplassen.
 • Strategiplan for likestilling, inkludering og mangfold; Hvordan har kr.sand kommune jobbet med denne planen? Hvorfor en felles plan for alle diskrimineringsområdene?
 • Hvordan presentere LHBT-tema på arbeidsplassen; Hvordan skal du presentere det du har lært til dine kolleger/ledere? Hvilke instanser kan du spille videre på for veiledning og hjelp? Vi jobber med eksempelcase og deltakerne presenterer for hverandre.
Parallellsesjoner: For å sikre at du får den kompetansen du trenger for akkurat ditt fagfelt så har vi valgt å legge opp til parallellsesjoner. Du velger det tema som passer deg best. Hva lærer du? Etter fullført kurs, skal deltakerne:
 • ha god forståelse og kjennskap til levekårsutfordringer for LHBT-personer i Norge med vekt på samfunnsområder som skole, arbeidsliv og helse
 • ha god innsikt i LHBT-personers livsutfordringer for bygd vs by
 • kjenne til hvilke utfordringer LHBT-personer med etnisk minoritetsbakgrunn opplever i møte med skolen, arbeidslivet og helsevesenet
 • ha kjennskap til hvordan en kan utforme en strategiplan for likestilling, inkludering og mangfold som ivaretar LHBT-perspektivet
 • føle seg trygg på å snakke om LHBT på arbeidsplassen
 • vite hvor de kan henvende seg dersom de støter på utfordringer
Les mer om kurset og meld deg på her Praktisk informasjon I kursprisen inngår kaffe/te og fruktservering. Lunsj kan enten medbringes eller kjøpes i UiAs kantine. Der serveres det både varme og kalde retter. Det settes av 1 time til lunsj på hver av kursdagene. Spørsmål om faglig innhold i kurset rettes til: post@senterforlikestilling.no, tlf. 38 14 12 21  
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no