FAFO 2010:39 – Mangfold og likestilling i arbeidslivet

Undertittel: Holdninger og erfaringer blant arbeidsgivere og tillitsvalgte

I løpet av de siste ti årene har mangfoldet i arbeidslivet økt, og i dag er det mer enn 250 000 innvandrere på norske arbeidsplasser. Hvordan er arbeidsgiveres og tillitsvalgtes erfaringer med denne utviklingen? Og hva gjøres for å hindre etnisk diskriminering? Denne rapporten kartlegger hvilke tiltak arbeidsgivere og tillitsvalgte har satt i verk for å fremme mangfold og likestilling på arbeidsplassen. Halvparten av arbeidsgiverne har fastlagt konkrete mål for likestilling i virksomhetene, men det er stor variasjon mellom ulike bransjer. Fafo har også analysert hvilken betydning arbeidsgivere og tillitsvalgte tillegger den nylig innførte aktivitets- og rapporteringsplikten i diskrimineringsloven.

Forsiden av rapporten "Mangfold og likestilling i arbeidslivet"

Klikk på bildet for å gå til FAFO's nedlastingsside.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no