Fafo-rapport 2013:25 – LHBT i arbeidslivet. En kunnskapsgjennomgang

LHBT i arbeidslivet. En kunnskapsgjennomgang. Fafo-rapport 2013:25. Klikk for å komme til pdf.versjon av rapporten.

LHBT i arbeidslivet. En kunnskapsgjennomgang. Fafo-rapport 2013:25.
Klikk for å komme til pdf.versjon av rapporten.

På oppdrag for LHBT-senteret i Bufdir har Fafo gjennomført en kunnskapsoppsummering om lhbt i arbeidslivet. Rapporten ble lansert hos Fafo 24. juni.   Fafos egen omtale: Hva vet vi om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i arbeidslivet? Det var spørsmålet som lå bak denne studien. Vi har gått igjennom norsk og internasjonal forskning, intervjuet informanter fra organisasjoner i arbeidslivet og sett på diskrimineringssaker i Norge, Sverige og Storbritannia. Det er behov for mer kunnskap om holdninger, arbeidsmiljø og diskriminering, samt om tiltak som kan motvirke diskriminering og skape åpne og inkluderende arbeidsplasser.   Last ned rapporten og se mer fra lanseringen her: http://www.fafo.no/Fafo-frokost/130624/index.html  
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no