Feiret åpningen av Kompetanseenheten!

 
15.april ble kompetanseenheten offisielt åpnet. Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold ble opprettet i 2020 på bakgrunn av funn fra levekårsundersøkelsen Skeives levekår i Agder fra 2018. Levekårsundersøkelsen viste et klart behov for økt kompetanse og målrettede tiltak i regionen.
 
Etter en sterk appell og innledning fra leder Elanor Brendmo, presenterte forsker Helga Eggebø funn fra «Skeive livsløp: En kvalitativ studie av levekår og sammensatte identiteter blant lhbtiq-personer i Norge» Esben Esther Pirelli Benestad tok oss med på en reise gjennom sitt liv som lege, professor i sexologi og transbegavet.

Etter to nydelige foredrag møttes representanter fra kommune, fylkeskommune, universitetet og frivillig sektor i samtale. Panelistene fikk her muligheten til å komme med sine egne ønsker for Agder og for kompetanseenheten. Fylkesordfører Arne Thomassen ønsket enheten varmt velkommen og poengterte viktigheten av at alle skal kunne være seg selv fullt ut i Agder. Hanne Kro Sørborg, ny LIM-koordinator i Kristiansand kommune, trakk frem unges ønsker for Agder som et fylke de ønsker å bosette seg eller komme tilbake til etter studier. For ungdommen er det da viktig at Agder er åpent for et større mangfold. Hege Haraldsen, initiativtaker til Arendal på Skeiva, ønsket seg en synlig kompetanseenhet, også ute i Agder og ikke bare i de større byene. Benestad ønsket seg et regnbuehus, hvor alle er velkomne og fagfolk, frivillige og folket kan møtes. Kompetanseenheten har store forventninger knyttet til seg og håper at vi kan innfri disse.

Takk til alle som har gjort dette mulig!

Om Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold

Kompetanseenheten skal produsere forskning om LHBTIQ+, være et kontaktsenter for skeive i regionen og jobbe direkte mot myndigheter, næringsliv, religiøse grupper og andre organisasjoner i regionen for å bedre levekår for skeive gjennom kompetansehevende tiltak.

Enheten er organisert under Senter for likestilling ved Universitetet i Agder. Nærheten til Universitetet i Agder gjør at enheten samarbeider tett med de ulike fagmiljøene ved UiA.

Kontakt oss!

Ta kontakt med leder Elanor Halvorsen Brendmo hvis din arbeidsplass ønsker å jobbe målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering av mennesker som representerer et kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi tilbyr seminarer, foredrag og kurs om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Elanor Halvorsen Brendmo| Seniorrådgiver | E-post

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no