Forskerforum – Livet i den superlikestilte tokarrierefamilien

Bilde av Helene Aarseth

Helene Aarseth er utdannet sosiolog og er ansatt som post doktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

FORUMET ER DESSVERRE AVLYST GRUNNET SYKDOM

19. mai 2011 kommer Helene Aarseth til Forskerforum for å innlede om "det norske likestillingsidealet". Aarseth er utdannet sosiolog og er ansatt som post doktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Innledningen er basert på en dr.grads-studie av foreldrepar som forsøker å realisere det norske likestillingsidealet; de forsøker å kombinere krevende jobber og felles ansvar for familien.

Aarseth finner at avviklingen av tradisjonelle kjønnsnormer gir en nyorientering i familiens indre liv. Snarere enn kos og avslapning blir hjemmelivet, som arbeidslivet, preget av en vedvarende tvang til å forfølge ulike prosjekter. Hovedtesen i avhandlingen er at dette ikke bare fører til effektivisering og tap av mening, slik enkelte toneangivende internasjonale teorier hevder. Den nye orienteringen mot felles arbeidsmessige investeringer i familien gjør det i stedet mulig å forene selvutfoldelse med nye former for samhørighet. Samtidig blir det tydelig at det norsk/nordiske likestillingsprosjektet ser ut til å møte særlig klangbunn i livsprosjektet til den såkalte ”utdanningsmiddelklassen”, det vil si deler av middelklassen som har høy utdannelse og kunnskapsbaserte jobber – (og som ofte er bosatt i storbyer).

Tid og sted: Universitetet i Agder, 19. mai kl. 13:00-14:45, møterom A7 006.

Påmelding innen 16. mai på følgende lenke: https://eras.uia.no/reg.php?id=316

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no