Forskerforum – Innvandrerkvinner og friluftsliv

Universitetslektor ved Senter for Utviklingsstudier, Hanne Haaland, kommer for å presentere sin forskning om innvandrerkvinner og friluftsliv på sommerens siste forskerforum.

Førsteamanuensis og fungerende instituttleder ved institutt for Utviklingsstudier, Hanne Haaland, kommer for å presentere sin forskning om innvandrerkvinner og friluftsliv på sommerens siste forskerforum.

19. juni kommer førsteamanuensis Hanne Haaland til forskerforum for å  presentere et prosjekt som ble gjort på innvandrerkvinners bruk av natur og som blant annet ble presentert i  NINA-rapporten « På tur til Ikea».

 

Haaland er fungerende instituttleder for institutt  for utviklingsstudier. Hun har også en lang fartstid fra Norsk Institutt for Naturoforskning(NINA) hvor hun jobbet med skjæringspunktet menneske – naturbruk. 

Feltarbeid for rapporten fant sted i Groruddalen, et område av Oslo hvor ikke –vestlige innvandrere utgjør om lag 30 % av befolkningen. Det ble gjennomført kvalitative intervjuer med innvandrerkvinner, samt deltakende observsjon, og på bakgrunn av dette viser rapporten hvordan så godt som alle informantene holder fram turgåing som et viktig element i hverdagen. Faktisk peker turgåing seg ut som den viktigste aktiviteten de har utenom hjemlige og andre plikter. Kvinnene oppgir at de bruker turen som en måte å treffe og være sammen med andre på, det være seg venninner eller familie, samtidig som mange av dem også går på turer alene. Turgåingen foregår mest i nærmiljøet. Informantene bruker helst turveier, og holder seg gjerne til bebygde miljøer og tilrettelagte grøntstrukturer i området der de bor. De som legger ut på lengre turer går helst til andre sentra eller boligområder i Groruddalen. IKEA peker seg i denne sammenhengen ut som det viktigste turmålet. Kvinnenes fortellinger om egen bakgrunn, hverdag og utendørsliv gir grunnlag for å hevde at de knytter en annen mening til det å være ute enn den vi finner i kulturelle forestillinger om ”det norske friluftslivet”. Dette er interessant i en kontekst hvor naturen og friluftslivet i stadig økende grad ser ut til å bli tenkt som en arena for integrasjon og hvor vi trenger større forståelse for hvordan ulike grupper organiserer sitt hverdagsliv og forstår sine nærområder.  

Haaland disputerte ved UMB - Universitetet for miljø og biovitenskap i Ås 10. februar d.å. Tittel på avhandlingen: Narrating history, negotiating rights. A discussion of knowledge, land rights and matters of identity in Madjadjane, Mozambique. 

 

Forskerforumet er sommerens siste forskerforum. Alle UiA-ansatte er velkomne til å gjeste forskerforum. Ta gjerne med en kollega! 

Når: Onsdag 19. juni kl. 14.00 – 15.30.

Hvor: Møterom Beta i Kunnskapsparken

Påmelding på denne linken innen 18. juni: https://eras.uia.no/reg.php?id=886

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no