Forskerforum – Kvinner, ledelse og innovasjon

7. februar er vårens første forskerforum, og vi har intet mindre enn fire presentasjoner! Masterstudentene Sunniva Berge Mo, Yvonne Bjorå Andersen og  Janne Grandalen-Flo vil presentere sine masteroppgaver som alle går på kvinner i ledelse/innovasjon.  Doktorgradsstipendiat i internasjonal ledelse, Lisa Marie Whitehead vil også presentere sin avhandling på tema.

 

Forskerforum er rettet mot stipendiater, forskere, studenter og andre akademisk tilsatte og diskusjonen fokuserer på forskningen, analysene og metodene. Forumet skal også åpne for at deltakerne skal få tips og innspill til sin egen forskning.

 

Yvonne Bjorå Andersen

Yvonne Bjorå Andersen

Yvonne Bjorå Andersen går femte året på Master i økonomi og administrasjon – siviløkonom, med spesialisering i økonomisk styring og prosjektledelse ved UiA. Hun skal skrive om kvinner og ledelse. 
Problemstillingen: Hva kan kvinnelige ledere bidra med i bedriftene innen NODE og Eyde nettverkene? Denne problemstillingen skal løses i samarbeid med prosjektgruppen NEW.

 

 

 

 

Sunniva Mo

Sunniva Mo

Sunniva Berge Mo går siste året  på økonomi og administrasjon – siviløkonom, med spesialisering i International Management and Strategy ved Universitetet i Agder.  Sunniva vil undersøke rekrutteringsprosessen rundt tilsetting av ledere/ toppledere i en NODE/EYDE-bedrift. Hva er det de ser etter når de tilsetter personer til ledelsen?

 

 

 

Janne Grandalen-Flo

Janne Grandalen-Flo

Janne Grandalen-Flo studerer «Innovasjon og kunnskapsutvikling» ved UiA Grimstad. Masteroppgaven skal se nærmere på om Sørlandets lave utslag på likestillingsmålinger i noen grad påvirker utvalgte bedrifters konkurranseevne.  Vil andel kvinner involvert i innovasjonsprosesser eller i innovasjonsrelaterte stillinger i utvalgte bedrifter på Agder ha innvirkning på bedriftens innovasjonsgrad?

 

 

 

Lisa Marie Whitehead

Lisa Marie Whitehead

Lisa Whitehead er doktorgradsstipendiat i International Management ved UiA. Lisa sitt prosjekt har et delt fokus. En er en interesse i egen lederutvikling / identitetsutvikling gjennom en mentoringsprosess. Den andre fokus går på eget bidrag  (voice behaviour) i forskjellig bedriftssammenhenger dvs. «når og hvorfor man enten bidra eller ikke bidra muntlig  om visse tema i forskjellige bedriftssammenhenger?».

 

Når: Torsdag 7. februar, kl. 13.30 - 14.30.

Hvor: Møterom Beta i Kunnskapsparken

Påmelding på denne linken innen 5. februar: https://eras.uia.no/reg.php?id=772

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no