Forskningsoversikt

Kjønnsforskning

Senter for likestilling ønsker å profilere kunnskapen og kompetansen som ligger ikke bare på senteret, men også på universitetet i Agder. Vi vil derfor samle sammen en liste over likestillings- og kjønnsrelatert forskning og formidlingsaktivitet ved UiA. Listen vil legges ut på våre reviderte forskningssider som nå er rekonstruert til å tydeligere formidle forskningen på UiA og senteret. 

 

Listen er basert på registreringssystemet Cristin, og derfor begrenset til dette systemet og dets muligheter, samt til de søkeordene som vi har valgt. Våre reviderte forskningssider gir en oversikt over konferanseinnlegg, resymeer, presentasjoner, publikasjoner m.m, ved Universitetet i Agder og senter for likestilling. På grunn av begrensningene nevnt ovenfor så er ikke listen uttømmelig, men den gir likevel en god indikasjon på den kunnskap og kompetanse som er opparbeidet ved Universitetet. Nettopp for å vise bredden i kompetansen har vi valgt å også inkludere avis- og konferanseinnlegg samt annen formidlingsaktivitet.  

Nettsidene er fortsatt under utarbeidelse, men vil stå klare ila uke 51. Vi håper dere vil benytte dere av sidene, og videreformidler gjerne kontaktinformasjon om det er ønskelig å komme i kontakt med forskerne. 

Sjekk sidene her: http://senterforlikestilling.org/forskning/

 

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no