Fritt Valg – Midtveiskonferanse

Fritt Valg

Fritt Valg er 10-årssatsning for likestilling på Sørlandet, og er nå omtrent halvveis i den innledende 4-årige prosjektperioden. I den forbindelse arrangeres en midtveiskonferanse for å begynne arbeidet med å spre erfaringer og metoder fra prosjektet utover i landsdelen.

Les mer her: http://frittvalg.no/Article.aspx?m=4&amid=475

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no