Fysikk=feminint!

Verden blir bedre om flere jenter blir ingeniører. Det mener Camilla Schreiner, som forsker på sammenhengen mellom kjønn og valg av realfag.

 

- Jenter vet at de kan velge som gutta, men de vil ikke. Utfordringen blir å vise dem at realfag kan være ”jentete” og at realister bidrar til å gjøre verden bedre.

Det sier meterolog og forsker ved Naturfagssenteret ved Universitetet i Oslo Camilla Schreiner. Hun tror stikkord som ungdomskultur, kjønnsidentitet og rollemodeller er viktige når det kommer til ungdoms planer for framtidig karriere. Hennes nye forskningsprosjekt, Vilje-con-valg, handler om ungdoms valg og bortvalg av realfag. Ungdoms prioriteringer og valg skal studeres gjennom både kvantitative og kvalitative undersøkelser. Målet er å se hva slags kriterier og prioriteringer hos jenter og gutter som leder til et realfagsvalg og -bortvalg. Dette vil ses i sammenheng med unge som velger andre fagområder og studieretninger.

 

Les hele artikkelen på kilden.forskningsrådet.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no