Gender mainstreaming guide for researchers

Illustration: norskarkivraad.no

Illustration: norskarkivraad.no

Senteret har i samarbeid med Agderforskning utviklet en EU-søknadsguide om gender mainstreaming for forskere. Guiden er forfattet på engelsk og fått tittelen “Gender mainstreaming in EU development programmes and projects. – A practical guide to gender mainstreaming.”

Guiden forklarer både hvorfor det er viktig å ha et kjønnsperspektiv i EU-søknader, og hvordan på best måte implementere et slikt perspektiv. 
Det er større og større fokus fra både EU og NFR på at søknader bør ha et kjønnsperspektiv så vi har derfor lagt ved en hendig sjekkliste som kan være grei å konsultere før en utformer prosjektskissen. 

Du finner guiden på våre nettsider om forskning. Klikk her for snarvei

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no