Gratulerer med masterstipend 2019

På Senter for likestilling jobber vi for å styrke og øke forskning på likestilling i Agder. Et av våre initiativ er å dele ut stipend til masterstudenter tilknyttet Universitet i Agder. I år lyste vi ut tre stipend på 10 000 kr til studenter som skal fokusere på et av tre temaer: Kjønnsdelte yrkes- og utdanningsvalg, seksuell trakassering og valgfritt tema. 

Studentene som har blitt tildelt stipendene er Kristina Hoel og Stine Stennes Hovdenakk. Oppgavene er svært aktuelle og dekker hvert sitt tema. Nedenfor deler studentene kort om hva oppgaven omhandler og hvorfor de har valgt temaet. Vi på senter for likestilling ser fram til å lese oppgavene til våren. 

Stine Stennes Hovdenakk - Master i historie

Mitt masterprosjekt vil ta føre seg kvinneleg entreprenørskap i Ålesund by i perioden 1865 til 1920, med fokus på korleis kjønnsrollene i samfunnet har vorte påverka av, og i seg sjølv har påverka, denne forma for kvinneleg deltaking i det norske næringslivet. Eg vil med denne vinklinga gjere eit bidrag til å dekkje nokre av hola som har vore etterletne av historikarar før meg, både ved å studere situasjonen i eit anna geografisk område enn det tidlegare har vore gjort, samt å setje føre meg ei problemstilling som fokuserar på korleis kjønnrollene vart prega av den kvinnelege entreprenørskapen i perioden

Kristina Hoel - Master i samfunnskommunikasjon 

Merkevarer som melder seg på samfunnsdebatten har lenge vært et internasjonalt fenomen. I takt med sosiale bevegelser som likestilling, miljøvern og ikke-diskriminering springer nye posisjoneringsstrategier ut der organisasjoner bruker fenomenene for å skape en tilleggsverdi for egen merkevare. Slike standpunkt blir gjerne møtt med blandet respons fra publikum der noen mener det er viktig at selskapene bruker sin markedsmakt for å bedre samfunnet, mens andre mener standpunktet fungerer mot sin hensikt eller at det utenfor næringslivets mandat å påta seg politisk og/eller økonomisk ansvar. I min oppgave skal jeg ta for meg Gillettes kampanje «The Best Men Can Be» og utforske retoriske strategier, hvilke oppfatninger om eget samfunnsansvar som kommer til uttrykk og hvordan fortolkningen om at reklamen fremmer et problematisk manssyn muliggjøres.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no