Gutta på tur

For å være en av gutta i Telemark Bataljon må du være en god soldat og en kul kompis. Altså bør du ikke være jente. http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=65829
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.