Hjelp eller barrierer?

Hjelp-eller-barrierer-R8-14-w278

En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne.

NOVA Rapport 8/14
Unge med nedsatt funksjonsevne har en lavere deltagelse på arbeidsmarkedet enn befolkningen ellers. I rapporten benyttes to sett registerdata for å belyse dette temaet. Videre benyttes intervjuer med saksbehandlere i NAV for å belyse forvaltningen av dagens regelverk for støtte til utdanning. Den første registerstudien indikerer at reduksjonen i støtte til utdanning fra 2004 reduserte antallet som fikk støtte til utdanning. Færre ble også yrkesaktive. Den andre registerstudien viser at et flertall unge med en fysisk funksjonsnedsettelse bare har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, og at en stor del faller utenfor arbeidsmarkedet. I den kvalitative undersøkelsen sier mange saksbehandlere at de forvalter det nye regelverket slik at de sjeldnere enn før benytter utdanning som tiltak.
Last ned eller bestill publikasjonen her.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no