Status: På høring Høringsfrist: 22.01.2016 For mer informasjon; se regjeringen.no sine nettsider: Høring - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov